TOP KID RUN FAMILY FUN

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ ZÁVODU

Lesopark Osošník, Ostrava-Poruba, 18.6.2022 od 13:00 (mapa zde)

ZÁVODNÍCI

Závodníci nejsou rozděleni do věkových kategorií. Běhu se účastní vždy dítě v doprovodu dospělé osoby.

STARTOVNÉ

50,-Kč/běžící dvojice. Startovné zůstává stejné a do doby konání závodu se nezvyšuje. Pokyny k platbě startovného budou zaslány po odeslání přihlášky na uvedený e-mail.

Startovné zahrnuje:

 1. Organizační zajištění závodu,
 2. označení závodníku (identifikační páska),
 3. unikátní placku TOP KID RUN FUN v cíli.

Účastníci i diváci akce jsou povinni dodržet aktuálně platná hygienická opatření.

PRAVIDLA

 1. Věk závodníků není omezen.
 2. Závodníka na trati doprovází maximálně 1 dospělá osoba.
 3. Pokud závodník (nikoliv doprovod) dokončí běh, obdrží v cíli unikátní placku TOP KID RUN FUN.
 4. Závodníci vybíhají časovým rozestupem v pořadí, v jakém se přihlásili (dle startovních čísel).
 5. Čas jednotlivých závodníků není měřen, nejsou tedy vyhlašováni nejlepší závodníci.
 6. Vykonání trestného cviku při nezdolání překážky je dobrovolné.
 7. Celkový počet závodníků je omezen.

Registrace a prezence

 1. Závodníci jsou povinni se registrovat prostřednictvím on-line formuláře a uvést v něm pravdivé informace. Uvedené informace se pořadatel zavazuje používat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Za bezpečnost dítěte po celou dobu trvání akce zodpovídá dospělý doprovod. Není tedy třeba vyplňovat tzv. reverz.
 3. Změna v registraci je možná pouze před startem.
 4. Závodník je povinen se dostavit na prezenci, nejpozději 15 minut před plánovaným startem, kde obdrží identifikační náramek.
 5. Organizátor má právo kdykoliv uzavřít registraci z kapacitních důvodů bez předchozího oznámení. Neučiní-li tak, uzavírá se online registrace 13.6.2022 a poté je možné registrovat se pouze v místě konání závodu.

Trať a překážky

 1. Délka tratě je orientační a její stav odpovídá momentálním klimatickým podmínkám. Trať je viditelně vyznačena a se způsobem vyznačení jsou závodníci seznámeni před startem.
 2. Počet překážek je přibližný a určuje se jejich minimální počet. Skutečný počet překážek je závislý na terénu a klimatických podmínkách.
 3. Vzájemná pomoc závodníků při zdolávání překážek je povolena.
 4. Případná osobní omezení závodníka je třeba oznámit při registraci a zároveň traťovému rozhodci u překážky.
 5. Divákům je vstup na trať zakázán. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu porušení tohoto zákazu.

Nepřízeň počasí a další okolnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trati, překážek nebo na pozastavení či zrušení závodů z důvodu zásahu vyšší moci, a to zejména:

 • velmi nepříznivých klimatických podmínek
 • nepředvídatelných živelných pohrom či katastrof
 • omezení bezpečnostních rizik
 • organizačních nebo technických potíží