Dítě před závodem onemocnělo

Nic se neděje, je jasné, že i taková věc se může stát. I přestože vám nemůžeme vrátit zaplacené startovné, máte vždy, až do dne konání závodu, možnost přepsat startovné na jiného závodníka-náhradníka. Stačí nás o této skutečnosti předem informovat e-mailem (zavod@topkidrun.cz) nebo v den závodu sms zprávou (tel. 737 521 441 nebo 604 567 251). Ve zprávě je taktéž nutné uvést jméno a věk náhradníka i původního závodníka.

Co je to FUN vlna?

Novinkou roku 2020 je otevření tzv. FUN vlny. Zde si závod mohou vyzkoušet děti „nanečisto“. Neměříme zde čas a děti nedělíme dle věkových kategorií. Ty si na oplátku na trať si mohou vzít jako doprovod či pomocníka jednoho dospěláka. Trestné cviky jsou dobrovolné a za symbolické neměnné startovné (50,-Kč) obdrží závodník v cíli památeční placku.

Jak probíhá závod NIGHT?

Závodníci při prezenci obdrží čelovku s funkčními bateriemi, tyvek (papírový náramek) se startovním číslem, čip  a startovní balíček (z technických důvodů není pro závody NIGHT možné se registrovat v místě závodu, využijte, prosím, on-line registraci předem).

Po rozcvičení se v prostoru startu/rozcvičky závodník obdrží taktéž svítící náramek.

Jednotlivé body trasy jsou světelně označeny, taktéž jsou na trati přítomni dospělí dobrovolníci s čelovkou a reflexní vestou. Tito dobrovolníci nejsou nikdy dál než na dohled.

Překážky jsou voleny tak, aby je bylo možné překonat za stížených světelných podmínek. U některých překážek (vzhledem k jejich charakteru) budou závodníci vyzváni ke zhasnutí čelovky. Neuposlechnutí této výzvy může mít za následek diskvalifikaci závodníka.

Odeslali jsme přihlášku, ale nedorazil nám žádný potvrzovací e-mail.

Přihlášky jsou zpracovávány manuálně, což znamená, že může docházet k časové prodlevě mezi stisknutím tlačítka „odeslat“ na vaší straně a faktickým zpracováním přihlášky (odesláním údajů k platbě startovného a přidělení registračního čísla závodníka).

Přesto se ale může stát, že k nám vaše přihláška z technických důvodů nedorazí. Pokud tedy nejpozději do 24h neobdržíte od nás žádnou reakci, kontaktujte nás, prosím, na e-mailu zavod@topkidrun.cz. Děkujeme.

P.S.: nezapomeňte taktéž zkontrolovat složku „spam“ či „nevyžádaná pošta“ 😉

Nedostali jsme potvrzení o platbě

Každou připsanou platbu startovného potvrzujeme (manuálně) e-mailem. Pokud vám do tří dnů od odeslání platby potvrzovací e-mail nedorazí, kontaktujte nás, prosím, na zavod@topkidrun.cz.

P.S.: Prosíme, berte v úvahu taktéž existenci víkendů/svátků, kdy některé banky nezúčtovávají transakce, a proto taktéž může docházet k prodlevě.

Kdy mám přijít na místo závodu?

Závodníci jsou rozděleni do startovních vln dle věkových kategorií. Rozdělení je uveřejněno na našich webových stránkách vždy nejpozději 3 dny před konáním závodu, a to zveřejněním jednotlivých startovních čísel a časů předpokládaného startu.

Na místo závodu se, prosím, dostavte vždy nejpozději 30 minut před předpokládaným startem dané kategorie, nikoliv vlny. (Tj. před startem první vlny v dané kategorii).

Příklad: závodník má číslo 136, běží ve třetí vlně, která startuje přibližně ve 14:00. První vlna jeho kategorie startuje ve 13:00. K prezenci (vyzvednutí čipu a startovního balíčku) se tedy dostaví nejpozději ve 12:30.

Tímto předcházíme tvoření front a zbytečné kumulaci závodníků a doprovodu u registrace. Snažíme se tímto také eliminovat zbytečný stres pro závodníky ještě před startem samotného závodu. Děkujeme za pochopení.

Kde najdu startovní číslo?

Startovní číslo naleznete v e-mailu s potvrzením přijetí platby (toto číslo je obvykle, s výjimkou FUN vlny, třímístné).

Startovní číslo při prezenci na místě obdrží každý závodník napsané na tyveku (papírový náramek).

Pozor, číslo čipu a startovní číslo se liší. Číslo čipu slouží pouze pro měření času, a proto je nezbytné, aby nedošlo k jeho záměně mezi závodníky.

Startovní číslo a číslo čipu jsou v naší elektronické časomíře spárovány a nelze je v den závodu z technických závodů měnit.

Jak probíhá prezence na místě?

Závodník se dostaví k prezenci v doprovodu dospělé osoby. Během této prezence odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný reverz. Dobrovolníkům v registraci sdělí své startovní číslo (obvykle třímístné číslo zaslané e-mailem po uhrazení registrace). Dobrovolník závodníkovi připevní tyvek (papírový náramek) se startovním číslem a předpokládaným časem startu. Taktéž zde závodník od dobrovolníka získá čip, pomocí něhož je měřen výsledný čas závodníka (FUN vlna běží bez čipu, zde se čas neměří). On-line registrovaní závodníci, kteří včas uhradili startovné, obdrží taktéž startovní balíček s dárky nejen od sponzorů.

Po prezenci závodník vyčká vyzvání moderátorky, která přečte seznam startovních čísel. Je tedy nutné nevzdalovat se již od místa závodu.

Po vyzvání moderátorky se závodník dostaví do prostoru startu, kde se společně s ostatními závodníky dané vlny rozcvičí a připraví ke startu. V prostoru startu/rozcvičky se mohou nacházet pouze závodníci, kteří běží v aktuální vlně, tj. bez doprovodu rodičů, sourozenců či jiných osob.

Po příchodu závodníka do prostoru startu/rozcvičky již není možné tento prostor opouštět, například z důvodu občerstvení, úpravy oděvu, apod.

Co na sebe a s sebou?

TOP KID RUN je závod outdoorového charakteru, probíhá tedy v terénu a za každého počasí.

Oděv a obutí závodníka je tedy nutné přizpůsobit konkrétním klimatickým podmínkám a osobnímu komfortu. Zároveň je třeba mít na paměti, že oblečení a obutí bude po závodě s největší pravděpodobností (velmi) špinavé a mokré. Z naší zkušenosti nedoporučujeme oblečení, které by si závodník nerad zničil či zašpinil. Z hlediska překonávání překážek a předcházení drobným odřeninám, jsou vhodnější dlouhé kalhoty. Nuntostí je však pevná sportovní obuv (obuv vhodná na běh v lese a terénu). Bez vhodné obuvi nemohou být závodníci na trať vpuštěni (sandále, žabky, boty s otevřenou špicí, gumáky, apod.).

Vzhledem k výše zmíněné (velké) pravděpodobnosti zašpinění a promočení, doporučujeme vzít s sebou také náhradní čisté a suché oblečení a obuv pro závodníka. V případě potřeby je možné si ve stanu s registrací vyzvednout pytel na špinavé/mokré prádlo.

TIP: Vhodné jsou taktéž cyklistické rukavice, které snižují riziko oděrek při překonávání překážek. (I zde je nutné počítat s jejich zašpiněním, promočením či poničením).

Mám jiný dotaz!

Nenašli jste zde odpověď na všechny otázky týkající se závodu TOP KID RUN či TOP KID RUN NIGHT? Napište nám je na zavod@topkidrun.cz, rádi je zodpovíme!